Skała — Wielmoża

Za Ojcowem, w miejscu z którego odchodzi droga do Skały, szlaki rozdzielają się. Wspinamy się stromą ścieżką na Grodzisko. Opuszczamy tu granice Ojcowskiego Parku Narodowego, przekraczamy szosę i po około 2 km marszu w kierunku północnym wychodzimy w pobliżu budynków mleczarni na drogę Skała — Wielmoża. Idąc teraz wzdłuż ogrodzenia mleczarni wychodzimy na pola i maszerujemy w kierunku północno-wschodnim wzdłuż rzędu topól, mijamy z prawej strony znajdującą się na skraju lasu leśniczówkę i wchodzimy na leśny trakt, którym dojdziemy po około 1 km do Chmielarzy. Przekraczamy asfaltową drogę i po kolejnym kilometrze marszu przez las, na betonowym mostku skręcamy w lewo, w kierunku Tarnawy. W prawo natomiast droga prowadzi do wsi Sobieski. Początkowo szerokim traktem leśnym, później polną drogą dochodzimy do Tarnawy. Maszerujemy przez wieś i dalej wędrując tą samą drogą dochodzimy do kolejnej miejscowości — Barbarki. Miniemy, stojący obok remizy OSP, pomnik poświęcony pamięci mieszkańców okolicznych wsi, zamordowanych przez hitlerowców 15 VIII 1944 r., w czasie pacyfikacji. Przy niedużym stawie skręcimy w lewo i wychodzimy ze wsi. Droga prowadzi teraz skrajem pól. Przed nami widoczne zabudowania Wesółki, do której zejdziemy ze wzniesienia, mijając po lewej stronie jar. Na skraju wsi skręcamy w lewo. Lasem i polami dojdziemy po 2 km do zabudowań Ściborzyc. Przy ostatnim z nich skręcamy pod kątem pomnikiem Nieznanego Żołnierza. Ul. Nowotki w prawo, po czym ul. Moniuszki w lewo. Skręcamy pierwszą przecznicą spotkaną na terenie ogródków działkowych. Zaraz w lewo ul. Broniewskiego, aż do Zaparkowej (na prawo), dalej ul. Zacisze i przez osiedle domków jednorodzinnych do pawilonu spożywczego przy ul. Waryńskiego; idziemy w prawo w kierunku Blanowic. Skręcamy w pierwszą lewą przecznicę, ul. Glinianą, która wprowadza nas za ostatnie zabudowania Zawiercia. Za lasem widać wysoką hałdę kopalni rudy żelaza w Rudnikach. Przy składzie materiałów budowlanych polna droga skręca na wschód. Spotkaną szosą Blanowice — Rudniki wchodzimy w młody lasek sosnowy. Na dużej polanie z ciekiem wodnym asfaltowa droga wiodąca do podmiejskiego kąpieliska. We wsi Rudniki skręcamy na groblę między dwoma stawami o kryształowo czystej wodzie. Zagłębiamy się w las. Cały czas idziemy prawą stroną doliny, nie zważając na odbiegające ścieżki. Tunelem przechodzimy na przeciwną stronę szosy Włodowice — Kromołów. Wędrujemy wśród pól, zagajników i nieużytków porośniętych jałowcami. W dali pozostałości starych wapienników. W drugim lasku sosnowo-brzozowym zataczamy łuk, by ponownie powrócić na szerszą już i bardziej piaszczystą dawną drogę, którą idziemy tylko kilkadziesiąt metrów. Skręcamy w lewo, w las. Przecinamy małe polanki. Na jednej z nich, po kilkuset metrach w prawo i prawie od razu w lewo (wschód). Początkowo szeroką, trawiastą drogą docieramy półtora kilometra dalej, do niewysokiego garbu. W prawo i zaraz potem w lewo. Idąc nie opodal wspomnianego garbu dochodzimy do bitego gościńca w Skarżycach. Wiedzie nim zielony Szlak Tysiąclecia z Pomrożyc. Oba szlaki prowadzą w lewo. Na skraju wsi przecinamy skrzyżowanie dróg. Szlak Tysiąclecia odchodzi między zabudowaniami do Okiennika Dużego. Na północy wyłaniają się Skały Podlesickie, Rzędkowickie oraz Góra Zborów. Po przekroczeniu kulminacji terenu schodzimy w prawo, między szachownicą zagajników. Przecinamy szosę Rzędkowice — Skarżyce. Dwieście metrów za nią rozgałęzienie polnych dróg. Wybieramy lewą, która wznosząc się i opadając wiedzie na wzgórze porośnięte bukowym lasem. Przy pierwszej grupie drzew bukowych, nie skręciwszy na prawo, lecz idąc cały czas pod górę w lewo, na ukos, można dojść do schowanego w buczynie Okiennika Małego. Jest to ciekawa skałka z otworem o ponad metrowej średnicy. Spotykamy czerwony Szlak Orlich Gniazd, który wyłania się z bukowego tunelu po prawej stronie. Oba szlaki prowadzą do ośrodka wypoczynkowego w Morsku. Za węzłem szlaków turystycznych maszerujemy prosto. Schodzimy ze wzgórza i maszerujemy w lewo, u podnóża, aż zobaczymy Aptekę i skalistą Górę Zborów. Przekraczamy potok, dopływ rzeki Białki i docieramy do widocznych z dala Podlesie. Wędrujemy przez wieś do szosy Żarki — Kroczyce, którą w lewo. Przed zakrętem szkoła ze schroniskiem młodzieżowym. Mijamy Hotel Turystyczny „Ostaniec”. Po kilkuset metrach wchodzimy w przylegający do drogi las. Idziemy w górę do węzła szlaków. Kończą się tu znaki zielone z Mrzygłodu, a spotkany Szlak Orlich Gniazd prowadzi razem ze szlakiem niebieskim przez kompleks Góry Zborów.