Bukowno i Bydlin

Bukowno. Przebiegają tu szlaki Gwarków, Pustynny i Krajoznawczy Miasto w woj. katowickim. Przystanek PKS — połączenie z Będzinem, Dąbrową Górniczą, Katowicami, Miechowicami, Olkuszem, Sosnowcem. Stacja PKP na linii Katowice—Kielce. Poczta, restauracja, sklepy. Pierwsze wzmianki o Bukownie pochodzą z XV w. Zabudowa ma charakter typowej ulicówki. Miasto ciągnie się na północ od stacji PKP. Na południe od stacji, wśród sosen nad rzeką Sztołą, rozłożone jest Bukowno Letnisko. Bydlin. Leży na Szlaku Orlich Gniazd Wieś w woj. katowickim. Leży nad rzeczką Sączenicą (Leciuchną). Przystanek PKS, kursy do Jaroszowca, Olku¬sza, Wolbromia, Załęża. Poczta, gospoda, boisko sportowe, sklep spożywczy. Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z XV w. Kościół parafialny św. Małgorzaty z 1865 r. Stoi na miejscu drewnianego z 1747 r. Znajdują się w nim m. in. XVII-wieczny posąg Matki Boskiej i chrzcielnica z 1707 r. Ruiny kościoła św. Krzyża z XVI w., zbudowanego na miejscu XIV-wiecznego zamku Toporczyków, który przebudowali późniejsi właściciele na zbór ariański, zamieniony na kościół katolicki. Kościół ten, zburzony w 1655 r. w czasie wojen szwedzkich, odbudowany w 1 połowie XVIII w., od XIX w. w ruinie. Kaplica cmentarna z końca XVIII w,, rozbudowana w 2 połowie XIX w. Kapliczka z 1 połowy XIX w.