Ciągowice i Ciecierzyn

Ciągowice. Leżą na Szlaku Tysiąclecia. Wieś w woj. katowickim. Przystanek PKS — kursy do Będzina, Dąbrowy Górniczej, Katowic, Łaz, Ogrodzieńca, Zawiercia. Sklep, gospoda, poczta, klub książki i prasy. Kościół parafialny św. Bartłomieja, murowany, z 1. 1875— —1882. Kapliczka murowana z 1 połowy XIX w. Ciecierzyn. Leży na Szlaku Warowni Jurajskich. Przysiółek wsi Zrębice w woj. częstochowskim. Przystanek PKS — kursy do Częstochowy i Szczekocina. Zabudowania folwarczne z początku XX w. Leży na Szlaku Warowni Jurajskich. Wieś w woj. częstochowskim. Przystanek PKS — kursy do Myszkowa.