Korwinów i Korzkiew

Korwinów. Rozpoczyna się tu Szlak Korwinów—Olsztyn. Wieś w woj. częstochowskim. Stacja PKP na linii Częstochowa—Katowice. Sklep. Korzkiew. Położona na. Szlaku Okrężnym wokół Krakowa. Wieś w woj. miejskim krakowskim. Sklep spożywczy, szkoła, schronisko młodzieżowe PTSM czynne latem. Jedna z najbardziej malowniczo położonych miejscowości na Wyżynie Krakowskiej. W 1587 r. pod Korzkwią miały miejsce starcia wojsk het¬mana Jana Zamoyskiego ze zwolennikami arcyksięcia austriackiego Maksymiliana. Kościół parafialny św. Jana Chrzciciela, murowany, z 1623 r. Po 1858 r. odbudowany po pożarze dachów i wieży. Ruiny zamku murowanego, zbudowanego w XV w., przebudowanego w 2 połowie XVI w., od XIX w. w ruinie. Od 1967 r. zamek w odbudowie, po zakończeniu której przeznaczony będzie na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.