Małusy Wielkie, Masłowiskie i Mirów

Małusy Wielkie. Leżą na Szlaku Warowni Jurajskich. Wieś w woj. częstochowskim. Przystanek PKS — kursy do Częstochowy. Sklep spożywczy, szkoła. Masłowiskie. Rozpoczyna się tu Szlak Masłońskie Natalin—Zaborze Wieś w woj. częstochowskim. Stacja PKP Masłońskie Natalin (linia Katowice—Częstochowa). Zakłady papiernicze. Mirów. Leży na Szlaku Orlich Gniazd. Wieś w woj. częstochowskim. Przystanek PKS — kursy do Myszkowa. Sklep spożywczy. Ruiny gotyckiego zamku, wzniesionego w XIV w. na miejscu dawnego grodu drewniano-ziemnego. Zamek rozbudowa¬no w XV i XVI w. Częściowo zniszczony w czasie wojen szwedzkich, zamieszkany do 1787 r. Od tego czasu popada w ruinę. Konserwowany w latach sześćdziesiątych XX w.