Mistów

Kończy się tu Szlak Warowni Jurajskich, przez wieś przebiega czerwony Szlak Jury Wieluńskiej. Wieś nad Wartą w woj. częstochowskim, siedziba gminy. Przystanki PKS — kursy do Częstochowy i Szczekocina oraz WPK — kursy do Częstochowy. Sklepy, restauracja, ośrodek zdrowia, apteka, poczta, posterunek MO, szkoła. Plaża nad Wartą, w malowniczym przełomie rzeki. W okolicy wiele ciekawych ostańców, m. in. Skała Miłosna. Pierwsze informacje o wsi pochodzą z XII w. Prawa miejskie uzyskała w 1279 r. Wiódł wówczas tędy szlak handlowy z Krakowa nad Bałtyk. Ten fakt oraz pograniczne położenie sprawiały, iż miasto było częstym obiektem napadów. W 1870 r. Mstów utracił prawa miejskie. Zespół klasztorny Kanoników Regularnych Laterańskich w części Mstowa — Wancerzowie: kościół parafialny Wniebowzięcia NPM, murowany, wzniesiony po 1220 r. Dawny klasztor, obecnie plebania, z XVII w. Mury obronne z dziewięcioma basztami, z XVII w. Siedemnastowieczna dzwonnica. Kaplica cmentarna św. Andrzeja i św. Barbary, z 1620 r.