Młodnik Sosnowy

Będąc już w młodniku sosnowym skręcamy na prawo (wschód), w drogę wznoszącą się pod górę. Idziemy leśnym traktem, grzbietem Skał Kroczyckich. W prawo i w lewo odchodzą ścieżki i drogi, jednak mniej wyraźne od naszej. Azymutem marszu jest północny wschód. Po przejściu około kilometra, na polance przecinamy żółty Szlak Zamonitu, biegnący przez grzbiet. W prawo można nim dojść do Kroczyc, zaś w lewo — ponownie do naszych znaków. Przed polem skręcamy w prawo (wschód). Na południu doskonale widoczne garby wzniesień Pasma Smoleńsko-Niegowonickiego oraz skałki wokół zamku w Podzamczu. W wysokopiennym lesie brzozowym idziemy w lewo (północ). Droga początkowo wiedzie przez płaskie pola, potem w dół. Tam skręcamy ostro w prawo stromo pod górą. Przekraczamy wzniesienie pokryte mieszanym lasem i wchodzimy do pięknej doliny. Z jej lesistych zboczy wystają białe ostańce. Maszerujemy w lewo, a gdy w lesie brzozowym trakt obniża się, opuszczamy go słabo widoczną ścieżką, odbiegającą na ukos w prawo. Koło ostańców wspinamy się stromo pod górę. Idziemy między wielkimi głazami, miedzą, potem biegnącą grzbietem drogą. Nad przełęczą widać tory Centralnej Magistrali Kolejowej (Śląsk — Warszawa), wieżę przekaźnika telewizyjnego w Niegowej oraz Górę Mirowską. Gdy droga opuszcza grzbiet, zachowujemy dotychczasowy kierunek. Przekroczywszy las, wędrujemy na wschód, klucząc między szachownicą pól. W dole widać zabudowania Kostkowic, na horyzoncie — Podzamcze oraz pasmo Smoleńsko-Niegowonickie. Podchodzimy na pokryty licznymi polanami grzbiet. Idziemy nią na północny zachód. Po 400 m przechodzimy obok zabudowań wsi Kąpiele Wielkie. Wkrótce mija¬my przystanek PKS i wchodzimy do Strzegowej. Za domem, w którym znajduje się zakład szewski opuszczamy szosę, skręcając w lewo (zachód). Szlak prowadzi polną drogą obok groty Jamki w grupie skalnej Ścianka. Po dojściu do poprzecznej polnej drogi skręcamy w prawo, a zaraz potem w lewo. Po przejściu około 300 m kierujemy się w stronę widocznych zabudowań pod lasem. Obok nich spotykamy czarny Szlak Partyzantów Ziemi Olkuskiej. W prawo prowadzi on do Strzegowej, w lewo do Ryczowa. Nasz szlak dochodzi do dróżki biegnącej skrajem lasu. Skręcamy w lewo i trawersujemy zachodnie zbocza Góry Grodzisko (462 m npm). Osiągnąwszy jej podnóże idziemy leśną dróżką na północ. Spotykamy stare znaki Szlaku Orlich Gniazd. Wychodzimy na skraj lasu — tu dochodzą z lewej strony właściwe znaki Szlaku Orlich Gniazd, za nimi docieramy do skały Biśnik, w której znajdują się jaskinie: Źródlana, Amoriał, Schronisko. Źródlana (ok. 405 m npm), jednootworowa, horyzontalnie rozwinięta jaskinia ma kształt korytarza o krętym przebiegu, strzaskanego w części wstępnej szczelinami, doprowadzającego do szeregu salek, utworzonych na ukośnej szczelinie. Jaskinia jest prawdopodobnie pozostałością wielokrotnych przepływów wód dolinnych przez rygiel Biśnika. Wyróżnia się bogatą szatą naciekową. Za Biśnikiem Szlak Orlich Gniazd skręca w prawo. Nasz szlak dąży środkiem Doliny Wodącej na północny wschód.