Ostrężnik i Paczółtowice

Ostrężnik. Leży na Szlaku Orlich Gniazd i niebieskim Warowni Jurajskich. Wieś w woj. częstochowskim. Przystanek PKS — kursy do Częstochowy, Janowa, Myszkowa, Zawiercia. Resztki zamku z XIV w. położonego w lesie, na wapiennej skale, powyżej wywierzyska Wiercicy. Całe otoczenie zamku jest rezerwatem przyrody z pięknym, lasem, w którym rosną m. in. buki, graby, jawory. Występują tu borsuk i gacek wielkouch. Paczółtowice. Leżą na Szlaku Grzmiączki. Wieś w woj. miejskim krakowskim. Przystanek PKS — dojazd do Krzeszowic. Sklepy, szkoła, klub rolnika. Kamieniołom wapieni — tzw. marmurów dębnickich. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1343 r. Jednym z jej właścicieli był fundator zamku w Podzamczu — Seweryn Boner z Balic. Drewniany kościół p.w. Nawiedzenia NPM z L 1518—1520, cenne wyposażenie wnętrza, m. in. gotycki (XV w.) obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, gotycki krucyfiks oraz barokowe obrazy i sprzęty. W murze otaczającym kościół znajdują się liczne epitafia. Głaz pamiątkowy ku czci poległych w powstaniu styczniowym i w czasie II wojny światowej mieszkańców wsi. Na szkole im. J. Korczaka tablica pamiątkowa, wmurowana w „10-lecie wskrzeszenia Polski”.