Piekary i Pieskowa Skała

Leżą na Szlaku Bielańskim i na Szlaku Okrężnym Wokół Krakowa. Wieś w woj. miejskim krakowskim, połączona z okolicznymi miejscowościami liniami krakowskiego MPK. Do leżącego po drugiej stronie Wisły Tyńca dostajemy się promem. We wsi sklep spożywczy, Kółko Rolnicze. Zespół dworski, zajmowany obecnie przez Szpital im. Babińskiego: Dwór murowany, z końca XIX w. oraz browar, dawna karczma, dom zajezdny, dawna wozownia karczmy — wszystkie z 1 połowy XIX w. Jest tu również stary park. Pieskowa Skała. Leży na Szlaku Orlich Gniazd. Przysiółek Sułoszowej w woj. miejskim krakowskim. Przystanek PKS na linii Olkusz—Kraków i Olkusz—Skała. Restauracja i kawiarnia, bar. W zamku muzeum — filia Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu. W salach I i II piętra znajdują się stałe wystawy: „Dzieje zamku w Pieskowej Skale” oraz „Przemiany stylowe w sztuce europejskiej od średniowiecza do połowy XIX w.” W salach parteru wystawy czasowe. Renesansowy zamek, przebudowany z dawnej XIV-wiecznej, kazimierzowskiej warowni w 1. 1542—1544. Kolejne przebudowy miały miejsce w 1. 1580, 1718, 1864—1877. Prace rekonstrukcyjne prowadzone od 1947 r., zakończono stosunkowo niedawno. Na trapezowy dziedziniec zamku otoczony pięknymi, dwupiętrowymi krużgankami, ozdobionymi licznymi maszkaronami, prowadzi kolebkowo sklepiona sień z bramą, pozostałością gotyckiej baszty. Na dziedzińcu wykuto w skale głęboką, sięgającą poziomu Prądnika, studnię. Pięknym elementem, nawiązującym do włoskiej architektury renesansowej jest zamkowa loggia, ozdobiona sgraffitem. Od strony wschodniej przedgrodzie — duży pięcioboczny plac, zamknięty murem z dwoma bastionami na narożnikach i manierystyczną bramą. Cały zamek otoczony fortyfikacjami włoskiego systemu z XVII W. z wyniosłą, okrągłą gotycką basztą. W pobliżu zamku, pod skałą pochowano trumnę z procha¬mi poległych w 1863 r. powstańców polskich i walczącego po ich stronie rosyjskiego oficera, Andrzeja Potiebni.