Rezerwat Krajobrazowy — Dolina Racławki

Położony jest w pobliżu miejscowości Dubie, w gminie Krzeszowice, woj. krakowskie. Przez rezerwat prowadzi zielony Szlak Doliny Racławki, natomiast jego skrajem przebiega żółty Szlak Dolinek Jurajskich. Powierzchnia 62,29 ha. Utworzony w 1962 r. Ochroną objęty jest tu dolny odcinek Racławki (Czubrówki). Zbocza północno-wschodnie doliny porasta buczyna karpacka z dodatkiem jodły. Rosną tu liczne gatunki roślin reglowych, takich jak żywiec gruczołowaty, przetacznik górski, paprotnik kolczysty czy parzydło leśne. Zbocza północno-zachodnie pokrywają lasy grądowe. Na wierzchołkach skał znaleźć można interesującą roślinność skalną, a w lasach rezerwatu stanowiska storczyków: obuwika, buławnika czerwonego i mieczolistnego. W pobliżu przysiółka Paczółtowice, w znajdującym się tam wywierzysku żyje reliktowy wypławek alpejski. Dno Doliny Racławki tworzy martwica wapienna kilkumetrowej miąższości. Można tu obejrzeć jej odsłonięcia, w których z łatwością odnajdziemy liczne odciski liści, odlewy gałęzi, a nawet pni drzew.