Rezerwat Leśny — Zielona Góra

Znajduje się koło wsi Kusięta, gmina Olsztyn. Prowadzi tędy czerwony Szlak Orlich Gniazd. Powierzchnia 19,66 ha. Utworzony w 1953 r. Góra, cała pokryta lasem, wznosi się samotnie nad tere¬nem, stanowiąc doskonały punkt orientacyjny i widokowy. Na wierzchołku występują ciekawe formy krasowe. Spotykamy tu, ciągnącą się kilkaset metrów, grupę ostańców o spadających stromo wysokich, pionowych ścianach, w których woda wydrążyła kilka jaskiń i liczne otwory. Bór sosnowy, porastający tereny niżej położone, ustępuje miejsca mieszanemu, a wyżej buczynie górskiej. W ubogim poszyciu znajdują się typowo górskie gatunki roślin, np. żywiec dziewięciolistny. Runo leśne, porastające zbocza południowe, jest bogatsze niż w innych częściach rezerwatu, rośnie w nim wiele gatunków ciepłolubnych. Skraj lasów porastają rośliny kserotermiczne. Spotkać można tu padalca, a z ptaków leśnych — dzięcioła czarnego, myszołowa i wilgę.