Rezerwat przyrody nieożywionej — Góra Zborów

Znajduje się koło Podlesie, gmina Kroczyce, woj. częstochowskie. Przebiegają tędy szlaki: Orlich Gniazd i Warowni Jurajskich oraz zielony Mrzygłód — Góra Zborów. Powierzchnia 45 ha. Utworzony w 1957 r. Dwie nazwy, Góra Zborów oraz rzadziej używana — Góra Berkowa, pochodzą od nazwisk właścicieli — Zborowskiego i Berka. Teren ten podlega ochronie ze względu na unikalne formy skalne i bogactwo roślin kserotermicznych. Można tu także spotkać goździk siny i krzewinkę — mącznicę lekarską. Na uwagę zasługują występujące w rezerwacie ptaki: kopciuszek (z rzędu wróblowatych), drozd skalny czyli nagórnik skalny i pustułką. W skład rezerwatu wchodzą dwa równoległe, przedzielone głęboką doliną, grzbiety skalne: Góry Zborów o wysokości 462 m npm oraz niższego, położonego bardziej na północy — Kołoczka. Łańcuch skałek rezerwatu ułożony jest w kształcie litery U, o ramionach zwróconych na zachód. Cały teren rezerwatu wykorzystywany jest do treningów wspinaczkowych przez taterników i grotołazów.