Ryczów i Rzędkowice

Ryczów. Leży na szlakach: Partyzantów Ziemi Olkuskiej, Orlich Gniazd, Warowni Jurajskich, Tysiąclecia. Wieś w woj. katowickim. Przystanek PKS — kursy do Ogrodzieńca, Zawiercia, Zelaska. Sklep spożywczy, punkt felczerski. Ruiny strażnicy obronnej z XIV w. (zachowały się nieliczne partie murów wzmocnione szkarpami). Rzędkowice. Leżą na Szlaku Mrzygłód—Góra Zborów Wieś w woj. częstochowskim. Przystanek PKS — kursy do Zawiercia. Sklep spożywczy, szkoła.