Salwator i Siamoszyce

Leży na Szlaku Dwóch Kopców. W obrębie Krakowa. Przystanek PKS i MPK, pętla tramwajowa. Schronisko młodzieżowe PTSM w klasztorze Norbertanek. Inne informacje — patrz Kraków. Kościół Najświętszego Salwatora, murowany, z przełomu X i XI w., jednonawowy, przebudowywany kilkakrotnie, m. in. w 1. 1662—1673, jeden z najstarszych zabytków krakowskiego budownictwa. Wchodził niegdyś w obręb zespołu klasztornego Norbertanek, ufundowanego w 1162 r. Kaplica bł. Bronisławy, położona naprzeciw kościoła, wzniesiona w XVII w. Siamoszyce. Leżą na Szlaku Zamonitu. Wieś w woj. częstochowskim. Przystanek PKS — kursy do Zawiercia. Sklep spożywczy, szkoła. Zbiornik wodny na rzece Krztyni. Leży na Szlaku Warowni Jurajskich. Wieś w woj. częstochowskim. Przystanek PKS -— kursy do Częstochowy, Katowic, Myszkowa. Sklep spożywczy, szkoła, szkolne schronisko PTSM. Ruina murowanej kaplicy z 1 połowy XVII w. Murowana kaplica św. Antoniego, z 1820 r.