Siewierz

Leży na Szlaku Tysiąclecia. Miasto w woj. katowickim, położone nad Czarną Przeroszą, 14 kilometrów od Zawiercia. Przystanek PKS — kursy do Będzina, Dąbrowy Górniczej, Katowic, Myszkowa, Zawiercia. Stacja PKP na linii Zawiercie—Żyglin. Przychodnia lekarska, apteka, poczta, restauracja, sklepy, szkoły. Pierwszy raz wymieniono Siewierz w dokumencie wydanym przez papieża Kaliksta II w 1105 r. Był wówczas „osadą targową z karczmą i jatką”. Prawa miejskie otrzymał w XIII w. W 1443 r. biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki ustanowił Siewierz stolicą księstwa, istniejącego do 1790 r. W XIX w. nastąpił upadek miasta i utrata praw miejskich, które Siewierz odzyskał w 1962 r. Kościół św. Jana Chrzciciela, z 1 połowy XII w. W 1639 r. wzmocniono ściany skarpami, podwyższono szczyty. Konserwowany i rekonstruowany w 1. 1947—1956. Kościół św. Macieja z początku XVI w., w 1783 r. gruntownie przebudowany. Otoczony murem z bramkami, z 2 połowy XVIII w. Wikarówka drewniana z XVIII w. Kościół św. Walentego, poszpitalny z XVII w. Ruiny zamku biskupów krakowskich, z 2 połowy XIV w., przebudowanego w 1. 1530—1574, zniszczonego w czasie wo¬jen szwedzkich. Do zamku prowadzi z rynku czarny Szlak Łącznikowy (500 m).