Sułoszowa i Szczyglice

Sułoszowa. Położona na Szlaku Orlich Gniazd. Wieś w woj. miejskim krakowskim, siedziba gminy. Trzy przystanki PKS na trasie Kraków—Olkusz. Sklepy, piekarnia, restauracje, ośrodek zdrowia, apteka, poczta, posterunek MO, trzy szkoły podstawowe. Duża wieś, należąca do najdłuższych w Polsce, o zabytko¬wym układzie przestrzennym. Ciągnie się przez ok. 9 km. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1315 r. W pobliżu kościoła znajdują się źródła Prądnika. Zachowało się wiele przykładów dawnego budownictwa wiejskiego, np. zagrody zamknięte w czworobok zw. „okołami” i ośmioboczne stodoły o konstrukcji ślemieniowo-sochowej. Szczyglice. Leżą na Szlaku „Wesela” Wyspiańskiego Wieś w woj. miejskim krakowskim. Przystanek PKS i MPK. Sklep, restauracja.