Szlak Doliny Racławki

Z dworca PKP w Rudawie udajemy się do placu przed kościołem według opisu Szlaku Warowni Jurajskich. Znaki niebieskie tego szlaku wiodą dalej szosą. My natomiast skręcamy w lewo, by przed kościołem, ponownie obierając kierunek północny, wejść na obniżającą się dróżkę gruntową. Z prawej strony widoczny jest cmentarz, a przed nami północne obrzeże Rowu Krzeszowickiego. Po wyjściu na szosę Rudawa — Radwanowice skręcamy, podobnie jak towarzysząca nam do tej pory linia telefoniczna, w lewo. Po około 1,5 km, tuż przed wsią Radwanowice, obok przystanku PKS, skręcamy jeszcze raz w lewo, aby idąc skrajem jaru dojść do brzegu Rudawki. Idziemy teraz w górę jej biegu, wkrótce przechodzimy przez kamienny mostek, znajdujący się obok młyna stojącego przy drodze Radwanowice — Dubie. Za nim skręcamy w prawo. Znajdujemy się teraz u wylotu doliny Racławki. Na jej prawym zboczu wznoszą się malownicze skałki wapienne. Od młyna idziemy dalej ku północy, ścieżką wzdłuż potoku, z lewej strony mijając zabudowania wsi Dubie. Niecały kilometr dalej dochodzimy do wylotu doliny Szklarki. Od ujścia rzeczki Szklarki do Rudawki (w górnym odcinku nosi ona nazwę Racławka lub Czubrówka), znajdującego się w pobliżu mostu idziemy razem ze Szlakiem Dolinek Jurajskich aż do miejsca, gdzie obydwa szlaki ponownie się rozdzielą. Przechodzimy przez rezerwat doliny Racławki dróżką wiodącą wschodnim zboczem doliny, pokrytym wspaniałym bukowym lasem, z bielejącymi wśród drzew skałkami. Przy końcu rezerwatu droga ponownie opada na dno doliny, przechodzimy rzekę, mijamy kilka zabudowań należących do Paczółtowic, po czym znowu kierujemy się ku rzece. Przekraczamy mostek i drogą prowadzącą na zbocze dochodzimy do rozwidlenia dróg. Tu skręcamy w lewo i wychodzimy na najwyższy punkt drogi. Początkowo szerokim leśnym traktern, później skręciwszy w lewo, w węższą dróżkę wiodącą dnem zalesionego malowniczego jaru, wychodzimy na pola pokrywające wierzchowinę. Oddziela ona doliny Racławki i Szklarki. Skręcamy w lewo i kilkaset metrów dalej docieramy prostopadle do drogi. Kierujemy się w prawo, by tuż przed la¬sem skręcić ponownie w lewo. Idziemy teraz polami na wysokości około 430 m npm, po czym droga zaczyna opadać ku dolinie Szklarki. Wkrótce pojawiają się zabudowania Szklar. Przed nimi potężna Skała Brodło, stojąca po drugiej stronie szosy Jerzmanowice — Dubie, którą idziemy na południe. Po ok. 4 km dochodzimy do budynku pstrągami w Dubiu, gdzie kończy się Szlak Doliny Racławki.