Szlak Zabierzów — Dolina Kluczwody

Od stacji kolejowej w Zabierzowie udajemy się w kierunku północnym drogą przechodzącą przez most na Rudawie, za którym pozostałe szlaki skręcają w lewo. My natomiast, idąc cały czas prosto, dochodzimy do drogi Brzezinka — Kraków. Po lewej stronie przystanek PKS Zielona. Skręcamy w prawo i około 200 m dalej schodzimy z szosy w lewo na drogę gruntową, biegnącą początkowo dnem parowu, później polami. Przed zabudowaniami wsi Brzezie skręcamy w lewo wychodząc na drogę, którą dojdziemy do remizy OSP w Ujeździe. Tu skręcimy w prawo i wzdłuż bystrego i krętego potoku Wierzchówka (źródła jego znajdują się we wsi Wierzchowie), mijając po prawej stronie skałki wapienne, dojdziemy do przysiółka Gacki. Zostawiwszy po lewej stronie jego zabudowania skręcimy razem z potokiem w prawo w dolinę Kluczwody. Po kilkunastu minutach marszu spotykamy u wylotu niewielkiego, skalnego jaru żółte znaki Szlaku Doliny Kluczwody. W tym miejscu kończy się szlak łącznikowy, który przywiódł nas z Zabierzowa. Możemy jednak wędrować dalej, jednym z odcinków opisanego wcześniej Szlaku Doliny Kluczwody.