Szlaki Doliny Brzoskwinki

Szlak prowadzi od przystanku PKP w stronę wiaduktu. Na szosie skręcamy w lewo i po przejściu 1 km dochodzimy do szosy E 22a. Skręcamy na zachód, po czym przy pawilonie handlowym, na południe. Drogą polną dochodzimy do tak zwanych „dołów”, których prawym skrajem dochodzi¬my do wsi Nielepice. Opuściliśmy Rów Krzeszowicki, a dal¬sza wędrówka przebiegać będzie wśród wzniesień i dolin Garbu Tenczyńskiego. Po wyjściu na szosę skręcamy w lewo i wkrótce w prawo, drogą gruntową. Opuszczamy zabudowania i wychodzimy na pola pokrywające wzniesienie. 1 km dalej na rozdrożu skręcamy w lewo. Z tyłu na skale widoczny jest dużych rozmiarów krzyż. Z rozdroża kierujemy się ku widocznym zabudowaniom wsi Brzoskwinia, mijamy sad i skręcamy w prawo, schodząc drogą gruntową do szosy. Idziemy teraz w stronę przystanku PKS, przy nim skręcamy w prawo ku rzeczce Brzoskwince. Podążamy w dół jej biegu. Dróżka wiedzie prawym zboczem doliny, wśród rzadkich zabudowań. Po obu stronach doliny pojawiają się skały, dołem płynie wspomniany strumień. Z prawej strony miniemy po kilkunastu minutach marszu źródło i w chwilę później dochodzimy do drogi, łączącej Krzeszowice z Morawicą. Najpiękniejsza część doliny, liczącej 3 kra długości, leży właśnie na terenach należących do Morawicy. Skręcamy w lewo i szosą udamy się teraz przez Chrosną do przysiółka Brzoskwini — Krzemionek. Tam na rozdrożu skręcamy w lewo i wąską drogą między zabudowaniami podążymy w lewo ku zalesionej dolinie Półrzeczki. Po około 2 km dochodzimy do przysiółka Skały. Szlak kończy się u wylotu wąwozu Mnikowskiego.