Wola Justowska i Wolbrom

Wola Justowska. Leży na Szlaku Bielańskim. W obrębie Krakowa, dojazdy autobusami MPK z centrum Krakowa. Renesansowa willa podmiejska zbudowana w 1534 r. dla Ludwika Justusa Deciusa, przebudowana w początkach XVII w.; w 1880 r. poddana konserwacji według projektu T. Stryjeńskiego. Niewielki skansen, na który składają się: Spichlerz dworski z Trzyciąża, z 1764 r. Karczma z Pasieki, z XVIII—XIX w. Kościół drewniany, z XVI w., przebudowany w XVIII w., a przeniesiony z Komorowie, koło Bielska-Białej (zniszczony przez pożar w 1978 r.). Wolbrom. Leży na Szlaku Warowni Jurajskich, nad rzeką Pokrzywianką Miasto w woj. katowickim, siedziba gminy. Stacja PKP na linii Katowice—Kielce. Dworzec PKS, połączenia z Krakowem, Olkuszem, Miechowem, Pilicą, Żarnowcem. Sklepy, restauracja, bar, ośrodek zdrowia, apteka, poczta, posteru¬nek MO, szkoły. Największym zakładem przemysłowym są rozbudowywane nadal Wolbromskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL”, założone w 1908 r. Miasto zbudowane w 1321 r. na gruntach królewskich, należących do Władysława Łokietka. Założyło je dwóch sołtysów z Dłużca — Wolwram i Hilary. Do XIX w. posiadało duże znaczenie jako miasto handlowo-rzemieślnicze, dzięki przywilejom nadawanym przez kolejnych władców z dynastii Jagiellonów. Zespół kościoła parafialnego św. Katarzyny: Kościół murowany z przełomu XV i XVI w. W 1. 1638—1664 gruntownie przebudowany, posiada wyposażenie z XV—XVIII w. Plebania, dawny klasztor kanoników Lateraneńskich, murowana z 1 połowy XVII w. Kościół szpitalny p.w. Matki Boskiej, drewniany z 1638 r., o dachu siodłowym. Kapliczka murowana z 1 połowy XIX w. Domy z połowy XIX w. (ul. Krakowska 22, ul. 3 Maja 14).