Z Milówki

Zn. zielone, później bez znaków, 2 — 2,25 g. Ze st. kol. za zn. zielonymi (nr 127) do st. tur. PTTK. Wkrótce za nią opuszczamy dol. Milowskiego Pot. i zn. zielone idące nią dalej i przekroczywszy w prawo potok, podchodzimy polną drogą na pd. wsch. na boczne ramię Suchej Góry. Osiągamy je w potogiej jego części, skąd dalej w górę, wciąż na pd. wsch. pniemy się ku osiedlom na jego stoku, opadającym ku dol. Milowskiego Pot., kierując się ku najwyżej położonym (do osiedli tych można dojść również z doliny, zbaczając ku nim w prawo za mostem powyżej dawnej szkoły). Powyżej osiedli wchodzimy w las i pniemy się, miejscami stromo i nużąco na długą polanę. Następnie szeroką przecinką między młodym lasem z lewej a wysokim z prawej wychodzimy na szczyt. Opisany szlak nadaje się do zejścia, a w zimie do interesującego i urozmaiconego różnymi wariantami zjazdu. Zejście do Rajczy przez Grabyrki. Bez znaków, ok. 1 g. Ze 137 szczytu schodzimy stromym lasem na pd. zach. i niezbyt wyraźnym ramieniem Suchej Góry schodzimy polną kamienistą drogą do osiedla Grabyrki, a następnie skręcamy w lewo na pd. i minąwszy osiedle Dziaski schodzimy w dół do potoku i wzdłuż niego do szosy z Rajczy do Milówki. Skręcamy nią w lewo i dochodzimy do Soły i do drogi do st. kol.