Zamek w Pieskowej Skale

Ze znajdującego się pod zamkiem w Pieskowej Skale parkingu udajemy się szosą w kierunku Olkusza. Mijamy skałę o nazwie Kocica, po czym idąc w górę doliny Prądnika wchodzimy do Sułoszowej. Po obu stronach asfaltowej drogi widoczne są zabudowania, nierzadko wznoszone tuż u podnóży skał. Około 3 km od Pieskowej Skały, w pobliżu kościoła, znajduje się, ujęte w cembrowinę, silne wywierzysko — jest to źródło Prądnika. Za kościołem kierujemy się w lewo na południe. Za wsią, idąc polną drogą, wchodzimy na wierzchowinę jurajską. Na skrzyżowaniu dróg skręcamy w prawo. Wędrując płaskim, wierzchowinowym grzbietem, następnie wzdłuż dawnego rowu przeciwczołgowego, dochodzimy do punktu widokowego położonego na wys. 472 m npm. Patrząc w kierunku Jerzmanowic i Czubrowic ujrzymy wśród ostańców drugie pod względem wysokości wzniesienie Jury — Skałkę (502 m npm). W przeciwnym kierunku widoczny jest komin Olkuskiej Fabryki Naczyń Emaliowanych i wieża kościoła w Olkuszu. Schodzimy dosyć stromą drogą ku głębokiej dolinie. Dalej wąwozem, którym dochodzimy do szosy Kraków—Olkusz. Tu skręcamy w prawo, posuwając się wzdłuż niej kilkaset metrów w kierunku Sułoszowej. Na drugą stronę asfaltowej drogi przejdziemy za mostkiem, na granicy województw krakowskiego i katowickiego. Widoczne z lewej strony zabudowania wsi Kosmołów. Po przejściu mostka skręcimy w lewo, podążając piaszczystą ścieżką w kierunku północno-zachodnim. Od Pieskowej Skały przeszliśmy już około 11 km. Następne pięć pokonamy, idąc piaszczystym, zalesionym terenem. Opuściwszy las dojdziemy do Olewina — wsi leżącej w dolinie rzeki Baby. Jest ona ciekawym przykładem rzeki zanikającej. Płynie w kierunku Olkusza, tu zanika w piaskach, by potem pojawić się w kilku miejscach bądź to jako wtórne źródła, bądź jako strumień Sztoła. Gdy dojdziemy do Baby, skręcamy w prawo i obok kilku domostw Olewina wchodzimy ponownie do lasu. Przekraczamy potem linię kolejową Katowice—Kielce i wchodzimy na wzgórze, z którego zbiegającą stromo w dół dróżką do szosy Olkusz-Wolbrom. Przed nami Rabsztyp (47 km od Krakowa).