Żarki Letnisko i Żarki

Żarki Letnisko. Leżą na Szlaku Żareckim. Wieś letniskowa w woj. częstochowskim. Stacja PKP na linii Katowice—Częstochowa. Sklep spożywczy, punkt lekarski, stacja turystyczna PTTK. Basen kąpielowy. Żarki. Leżą na Szlaku Żareckim Miasto w woj. częstochowskim. Przystanek PKS — kursy do Częstochowy, Janowa, Lelowa, Myszkowa, Szczekocina, Zawiercia. Sklepy, restauracje, ośrodek zdrowia, apteka, poczta, posterunek MO, szkoły. W 1712 r. miała tu miejsce bitwa między zwolennikami Stanisława Leszczyńskiego i Augusta II Sasa. W XIX w. powstały pierwsze zakłady przemysłowe: olejarnia, browar, fabryka maszyn i narzędzi rolniczych. Dalszy ich rozwój zahamował brak bezpośredniego połączenia z linią kolejową. Kościół parafialny św. Szymona i Judy, z 1522 r. W XVII w. dobudowano kaplicę św. Wojciecha. Restaurowany w 1811 r., a w 1846 r. przebudowany przez H. Marconiego. Plebania z XVIII w., później przebudowana. Kościół św. Barbary, dawniej szpitalny, z XVII w. Murowana bożnica z 1 połowy XIX w. Zespół klasztorny Paulinów w Leśniowie: Kościół Nawiedzenia MP, z 1559 r., w 1. 1846—1847 restaurowany. Klasztor z 1755 r., w 1936 rozbudowany. Mur, otaczający kościół i klasztor, z XVIII w.