Rezerwat Przyrody Nieożywionej — Bonarka

Położony w granicach Krakowa (część wschodnia). Żaden z opisanych w przewodniku szlaków turystycznych nie przebiega w pobliżu rezerwatu. Powierzchnia 2,29 ha. Utworzony w 1961 r. Obejmuje odsłoniętą powierzchnię erozyjną, zalegającą na wapieniach jurajskich.