Szlak Bielański

Od przystanku MPK w Tyńcu idziemy w kierunku opactwa Benedyktynów, mijając po drodze restaurację. Schodzimy do znajdującej się poniżej opactwa przeprawy promowej przez Wisłę. Po drugiej stronie rzeki wałem przeciwpowodziowym dochodzimy do wsi Piekary. Mijamy przystanki MPK. Niebieskie znaki Szlaku Okrężnego biegną prosto w kierunku wsi Liszki, my skręcamy w prawo i podążamy drogą w kierunku Krakowa, przechodząc most na rzeczce Sanka (około 3 km). Gdy szosa skręca w prawo, schodzimy z niej w widoczną z lewej strony polną dróżkę, która wiodąc przez pola i okrążając porosłe tra¬wą wapienne wzgórza, wyprowadza nas na ul. Bielańską. Ulicami Kaszubską i Orlą dochodzimy do ul. Ks. Józefa Poniatowskiego. Tu w prawo, do wylotu pięknej alei prowadzącej w głąb Lasu Wolskiego. Stojąca tu tablica informuje o szlakach spacerowych Lasu. Po prawej stronie widoczny jest klasztor Kamedułów na Srebrnej Górze (326 m npm). Znajduje się tu również re­zerwat przyrody Bielańskie Skałki. Do Polany pod Dębiną dochodzimy razem z niebieskim Szlakiem Pustelnika. Po­tem już tylko za znakami żółtymi przez malownicze jary i wąwozy dojdziemy po około 25 minutach do pięknego re­zerwatu przyrody Panieńskie Skały. Wcześniej przetniemy Szlak Dwóch Kopców, którego zielone znaki prowadzą z Cholerzyna na Salwator. Alejami Panieńskich Skał i Ka­sztanową przechodzimy Wolę Justowską, po czym ulicami Królowej Jadwigi, Korzeniowskiego, Piastowską dochodzimy do pętli tramwajowej Cichy Kącik.