Rezerwaty Florystyczny — Bielańskie Skały

Położony na obszarze Krakowa, w Lesie Wolskim, obok niego przebiega m. in. żółty Szlak Bielański. Powierzchnia 1,73 ha. Utworzony w 1957 r. Ścisłą ochroną objęte jest w nim niewielkie skaliste zbocze ze zbiorowiskiem pierwotnej roślinności kserotermicznej. Znajduje się tu, jedyne w okolicach Krakowa, stanowisko ożoty zwyczajnej i ciepłolubnych, południowych wątrobowców.