Bobolice i Bolechowice

Bobolice. Leżą na Szlaku Orlich Gniazd oraz Zamonitu Wieś w woj. częstochowskim. Szkoła, schronisko szkolne PTSM. Ruiny średniowiecznego zamku zbudowanego w XIV w. na miejscu wcześniejszej drewnianej budowli. Zniszczony w czasie wojen szwedzkich w 1657 r., od początku XVIII w. popada w ruinę. Obecnie zachowały się tylko mury zamku górnego z dwoma basztami, dawna część mieszkalna. Zamek jest doskonale wkomponowany w skały wapienne, wieńcząc wyniosłe wzgórze. Bolechowice. Leżą na szlakach Okrężnym wokół Krakowa i Dolinek Jurajskich Wieś w woj. miejskim krakowskim. Przystanek PKS z możliwością dojazdu m. in. do Zabierzowa. Sklepy, bar, poczta, ośrodek zdrowia, szkoła. Schronisko młodzieżowe PTSM w szkole podstawowej, czynne latem. Kościół parafialny św. Piotra i Pawła, zbudowany w 1393 r. rozbudowany w XV w. w drugiej połowie XVII w. przebudowano nawę i kruchtę południową. Splądrowany w 1655 r. przez Szwedów, kościół utracił swe wcześniejsze wyposażenie, mimo że gotycki, ma barokowy wystrój. W ołtarzu głównym z 1685 r. obraz Jana Trycjusa — nadwornego malarza Jana III Sobieskiego. W 1. 1963—1965 kościół odnowiono, odkrywając przy tym cenną polichromię gotycką. Zespół dworski. Dwór murowany z końca XVIII w., w 1. 1960—1965 odrestaurowany. Spichlerz dworski, drewniany z 1763 r. oraz stajnie i obory z przełomu XVIII i XIX w. Park podworski. Mieści się tu obecnie Ogrodniczy Zakład Handlowy.