Z osiedla Ciapków w dol. Złatnej, dol. Straceńca

Bez znaków, przez 1,75—2 g. Z przyst. PKS Złatna dochodzimy do wylotu doi. Straceńca, który wpływa do pot. Złatna z lewej (orogr.) strony. Skręcamy w dolinę ciągnącą się na pd. wsch. mijamy zabudowania góralskie po drugiej stronie potoku i dochodzimy do rozgałęzienia doliny, dróg i potoku. Pomiędzy nimi wyrasta zalesiona Okrągła (947 m). Lewym (w kierunku marszu) potokiem i drogą wiedzie przez Okrągłą szlak 124. Kierujemy się w prawo i nad rwącym potokiem spływającym w ciasnym, zamkniętym lasami wąwozie Straceńca między Okrągłą z lewej i Długim Groniem z prawej strony podchodzimy do nowego zbiegu potoków. Podszedłszy nieco drogą w prawo odgałęzienie, skręcamy zaraz w lewo, kierując się do widocznych zabudowań gajówki. Od niej wiedzie droga leśna, która pokonuje najpierw dość dużą stromiznę, a potem już łagodniej pnie się w górę do dolnego krańca hali szczytowej Krawców Wierchu (1,25 g.). Można również przy ostatnim zbiegu potoków podchodzić dalej drogą w prawą część dolinki, a następnie przejść na prawy brzeg potoczka i wysokopiennym lasem stale pnąc się do góry — dotrzeć do brzegu hali Krawculi.