Morawica i Morsko

Przebiega przez nią Szlak Okrężny wokół Krakowa. Wieś w woj. miejskim krakowskim. Przystanek PKS, dojazd z Krakowa. Sklep spożywczy, poczta, szkoła. Włókiennicza Spółdzielnia Pracy „Alfa”. Zespół kościoła parafialnego św. Bartłomieja: kościół murowany zbudowany w 1. 1743—1748 przez budowniczego Francesco Placidi. Dzwonnica wolno stojąca, murowana, w formie bramy tryumfalnej, z 1 połowy XVIII w. Plebania przebudowana w 1666 r. z dawnego zamku obronnego pochodzącego z XVI w. Morsko. Nie opodal przebiegają szlaki Orlich Gniazd i Warowni Ju¬rajskich, rozpoczyna się Szlak Kroczyce—Zamek Morsko Wieś w woj. częstochowskim. Przystanek PKS — kursy do Zawiercia. Sklep spożywczy, szkoła, schronisko szkolne PTSM. Urządzenia rekreacyjne. Ośrodek wypoczynkowy Zabrzańskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego, znajdujący się na wschodnim wzgórzu, górującym nad wsią. Liczne damki kempingowe, 2 baseny kąpielowe, wyciąg narciarski, pole namiotowe. Ruiny średniowiecznego zamku z XIV lub XV w., zburzonego w XVII w. Do dzisiaj zachowały się resztki murów na wysokiej skałce oraz zarysy fosy i wałów. Ruiny zamku znajdują się na terenie ośrodka Wypoczynkowego.