Panorama Potoku Złotego

Z przełęczy idziemy w prawo (północ) i początkowo słabo widoczną ścieżką obok pola, do lasu. Przecinamy liczne polanki, zachowując ciągle kierunek północny (z prawej strony dochodzą piaszczyste, leśne drogi), dochodzimy do skrzyżowania z niebieskim Szlakiem Warowni Jurajskich. W lewo — Góra Bukowa, w prawo — wieś Ogorzelnik. Nieco dalej rozgałęzienie leśnego gościńca. Skręcamy w prawo. Szosą Niegowa—Ogorzelnik na lewo, do Niegowej. Mijamy sklepy i mleczarnię. Wchodzimy na asfaltową drogę (do Lelowa) i skręcamy nią w lewo. Za budynkiem urzędu gminy, który znajduje się na placu w centrum wsi, idziemy na prawo (północ) — drogą między dwoma szpalerami jarzębiny. Przed przystankiem PKS w Postaszowicach szlak skręca drogą na lewo. Za wsią trakt rozwidla się. Grzbietem idziemy w prawo (północny wschód). Koło kamiennego krzyża skręcamy znowu na prawo i po przejściu wzniesienia schodzimy między zabudowania Brzezin — przysiółka Gorzkowa. Pierwszą spotkaną po prawej stronie drogą idziemy na północ. Pnie się ona do góry, gdzie mijając ostańce góry Leszczyny, stromo zbiega w dół, na skraj wsi Gorzków. Przecinamy drogę wiodącą do widocznego stąd Ludwinowa. Wędrujemy około 100 m drogą ciągnącą się lukiem przez pola. Potem skręcamy w lewo (północ), w kierunku okazałej samotnej gruszy. Znajdujemy się na dnie szerokiej doliny o łagodnych zboczach. Droga wchodzi w las sosnowo-brzozowo-jałowcowy. Przecinamy liczne polany, mijamy niedalekie zabudowania, należące do Ludwinowa i docieramy do skraju pola. Idziemy pod górę, na lewo (zachód). Za lasem sosnowo-brzozowym skręcamy łagodnie wznoszącą się ścieżką w prawo (północ) w las dębowy. Na kulminacji terenu, w lesie bukowym, szlak biegnie początkowo szerokim grzbietem na zachód, aby po około 200 m sprowadzić na dół, do rozwidlenia dróg. Maszerujemy w prawo (północ), nie zważając na odbijające dróżki. Gdy nasza droga skręca w prawo, wchodzimy na ścieżkę prowadzącą dość stromo w dół (kierunek północno-zachodni). Opuszczamy las. Przed nami panorama Potoku Złotego. Skręcamy wzdłuż granicy lasu, dwa razy w lewo. Po drugim zakręcie wchodzimy w las i dalej w prawo. Dochodzimy do drogi, którą w lewo, równolegle do rzeki Wiercicy, aż do domków kempingowych, znajdujących się na terenie obozu harcerskiego. Przez najbliższe kilka kilometrów szlak wiedzie przez te¬ren Rezerwatu Parkowe. Spotykamy tu czerwony Szlak Orlich Gniazd. Przez mostek na Wiercicy dostajemy się na asfaltową szosę Żarki—Potok Złoty. Szlak czerwony skręca na prawo, przez las, w kierunku centrum Potoku Złotego. My maszerujemy w lewo. Przed zakrętem drogi opuszczamy ją, wchodząc w las. Maszerujemy w kierunku zachodnim. Wędrujemy prawym skrajem jednej polany i zaraz lewym — drugiej. Wspinamy się, mijając z lewej strony mały jar. Opuszczamy las i wzdłuż niego kilkaset metrów w lewo. Za młodnikiem skręcamy na prawo (zachód). W przeciwną stronę ścieżka wiedzie do Bramy Twardowskie¬go — ciekawego ostańca w rezerwacie Parkowe.