Szlak Mnikowski

Z dworca kolejowego w Krzeszowicach kierujemy się kasztanową aleją na południe. Mijamy tartak, przechodzi¬my most na Rudawie i po niecałym kilometrze od punktu wyjścia dochodzimy do skrzyżowania dróg. W lewo droga prowadzi do kamieniołomu na Niedźwiedziej Górze i dalej przez Kopce do Morawicy i Balic, w prawo zaś do Tenczyn- ka. Kierując się ukośną, szeroką ścieżką polną wychodzimy na grzbiet wzgórza Buczyna (339 m npm), by następnie skra¬jem zagajnika dojść do zabudowań wsi Tenczynek. Skręcamy w lewo na drogę do Zalasu i podążamy w kierunku zabytkowego kościoła, mijając po lewej stronie charakterystyczną, niewysoką „skałkę pod sosną”. Po chwili skręcamy w ul. Zamkową i szosą przez las, mijając po drodze zbiornik wodny „Wroński Staw”, dochodzimy po 3 km do murowanej kapliczki, przy której znajduje się węzeł szlaków. Znaki żółte i niebieskie prowadzą do zamku Tenczyn (5 min.), my natomiast skręcamy w lewo. Idziemy na wschód drogą przez las, po 2 km przekraczając prostopadle krzyżującą się drogę Krzeszowice — Brodła i po kolejnych 2 km przejazd kolejowy. 1 km dalej skręcamy w leśną drogę gruntową dochodząc nią do leśniczówki Kopce. Stąd do Tenczyna około 6 km, a do Frywałdu, skręcającą drogą w prawo, około 0,5 km. Zachowujemy dotychczasowy kierunek marszu, przechodząc przez las docieramy do wsi Baczyn. Przed nami widoczne są dość wysokie skały, do których jednak nie dojdziemy, gdyż wcześniej skręcimy w lewo wchodząc w dolinę, której dnem płynie potok Sanka. Przy wiejskich zabudowaniach wyjdziemy na szosę, doprowadzającą do przystanku PKS — Skały Mnikowskie na drodze Czułów — Kraków. Tu kończy się Szlak Brzoskwinki, prowadzący z Rudawy. Do rezerwatu przyrody Dolina Mnikowska wejdziemy obok drewnianego bufetu. Po opuszczeniu rezerwatu, skręcimy w prawo na szosę i dochodzimy do Mnikowa. W centrum wsi, przy przystanku PKS, skręcamy w lewo do Cholerzyna, mijamy, skręcając w prawo, drogę do Kaszowa odległego o 2 km. W Cholerzynie dochodzimy do węzła szlaków, w którym krzyżują się Szlak Okrężny, biegnący wokół Krakowa i Szlak Mnikowski, noszący odtąd nazwę Szlaku Dwóch Kopców.