Rezerwat Krajobrazowy — Skała Kmity

Znajduje się w miejscowości Balice, w obrębie miasta Krakowa, przy zielono znakowanym Szlaku „Wesela” Wyspiańskiego. Powierzchnia 19,36 ha. Utworzony w 1959 r. Obejmuje przełom Rudawy przez Garb Teńczyński i 40- metrową basztę skalną — Skałę Kmity. Chronione są w nim również zbiorowiska turzycowe rotermiczna roślinność naskalna i piękny naturalna.Stanowi on, podobnie jak i inne podkrakowskie rezerwaty krajobrazowe, cel licznych wycieczek.