Dłużec

Leży przy Szlaku Warowni Jurajskich. Wieś w woj. katowickim. Wspominana już za Władysława Łokietka w 1321, leży przy szosie Wolbrom—Pilica. Przystanek PKS — połączenia z Jaroszowcem, Kluczami, Wolbromiem. Sklep spożywczy. Kościół drewniany, konstrukcji zrębowej, otoczony stary¬mi drzewami, pochodzi z 1780 r., otynkowany w 1921 r. Stoi na miejscu kościoła, wzmiankowanego w 1325 r. Ołtarze, Przysiółek Ojcowa, w woj. miejskim krakowskim. Przystanek PKS na linii Olkusz—Skała i Olkusz—Kraków. Na wysokiej 30-metrowej skale na zboczu doliny Prądnika zespół kościoła p.w. Wniebowzięcia NPMarii, zbudowany na miejscu dawnego grodu Henryka Brodatego w 1228 r. i przekształcony w 1262 r. na kościół i klasztor klarysek, zrujnowany w 1320 r. W 1642 r. i w 1677 r. odbudowany w stylu barokowym. W ołtarzu głównym obraz Franciszka Smuglewicza. Na dziedzińcu przed kościołem ustawiony na grzbiecie kamiennego słonia obelisk (z 1686 r.). Kościół otoczony jest murem z bramkami i ustawionymi na narożach kamiennymi posągami z XVII w.: Kolomana Halickiego, bł. Kingi, Bolesława Wstydliwego, Henryka Brodatego i św. Jadwigi. Na kolumnie, na wprost wejścia figura św. Klary na miejscu dawnego posągu patronki tego miejsca — Salomei. Na wzgórzu, w pobliżu kościoła znajdują się trzy groty ze sztucznymi stalaktytami: grota św. Jana Chrzciciela, Zaśnięcia Matki Boskiej i św. Magdaleny. Położona niżej tzw. Pustelnia bł. Salomei pochodzi z końca XVII w. Drewniane młyny wodne z połowy XIX w., w XX w. przebudowane. Tartak wodny, drewniany, z 1850 r.