Rezerwat Krajobrazowy — Lipowiec

Znajduje się koło miejscowości Babice w woj. katowickim. Przebiega tu żółty Szlak Ziemi Chrzanowskiej. Powierzchnia 12,44 ha. Utworzony w 1959 r. Chroniony jest tutaj piękny bukowy starodrzew, zwany Czarnym Lasem, oraz wspaniały las dębowy. Na stokach wzgórza o wysokości 362 m npm, spotkać można piękne okazy storczyków, z najrzadszym (na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej występuje tylko tu) kruszczykiem drobno- listnym. Rosną tu także na północnych stokach żywiec gruczołowaty i przełącznik górski. Na szczycie wzgórza ruiny zamku Lipowiec (XIII/XIV w.).