Kraków

Rozpoczynają się tu szlaki: Orlich Gniazd, Doliny Kluczwody, „Wesela” Wyspiańskiego, Twardowskiego, Bielański, Dwóch Kopców Miasto wojewódzkie, węzeł PKP, PKS, lotnisko pasażerskie w Balicach. Żegluga na Wiśle. Ważny ośrodek przemysłowy — Huta im. Lenina, przemysł maszynowy, poligraficzny, chemiczny i in. Centrum naukowe i kulturalne — najstarszy w Polsce Uniwersytet Jagielloński. Muzea. Teatry. Urzędy pocztowe, hotele, domy wycieczkowe PTTK. Schroniska młodzieżowe. Stacje turystyczne. Campingi. Restauracje. Informacja turystyczna — ul. Pawia 8, tel. 216-40. Zespół budowli wzgórza wawelskiego: Zamek królewski, powstały w XI—XII w., rozbudowywany i przebudowywany wielokrotnie, m. in. w 1. 1502—1536. Pozostałości murów obronnych z wieżami. Kościół katedralny z przełomu XI i XII w., wielokrotnie przebudowywany i rozbudowywany, otoczony wieńcem kaplic, m. in. renesansowa kaplica Zygmuntowska z 1. 1517—1533. Zabytkowa zabudowa śródmieścia w obrębie dawnych murów miejskich i dawnego miasta Kazimierza (obecnie jedna z dzielnic).