Dolina Białej Przemszy

Na zachód od Golczowic dolina Białej Przemszy poszerza się, wpływa do niej rzeka Sączenica. Pokonujemy piaszczyste wzgórze Pustki i poprzez dolinę dochodzimy do wsi Cieślin. Mijamy kościół stojący po lewej stronie drogi, obok wywierzysko. Za wsią wchodzimy w sosnowy las. Ścieżka prowadzi na północny zachód. Po 0,5 km przekraczamy Sączenicę (mostek). Szlak biegnie obok boiska piłkarskiego i wychodzi na szosę w Bydlinie. Skręcamy w lewo na północny zachód. U stóp wzgórza św. Krzyża, na którym znajdują się ruiny kościoła z XVI w., szosa rozwidla się. Idąc w prawo można dojść do cmentarza, na którym znajduje się zbiorowa mogiła żołnierzy polskich poległych w 1914 r. w bitwie pod Krzywo-płotami. Na cmentarzu kaplica z końca XVIII w. Maszerujemy prosto, mijając wzgórze Zamkowe (po prawej stronie). Ponownie przekraczamy Sączenicę. Za mostkiem opuszcza¬my szosę, utrzymując poprzedni kierunek marszu. Przechodzimy obok domostw i przez rzadki, sosnowy lasek docieramy do szosy Załęże—Krzywopłoty. Idziemy w stronę pobliskiego przystanku PKS Zawadka, za nim skręcamy w prawo. Polna dróżka doprowadza nas do niewielkiego paro¬wu. Podchodzimy jego prawym brzegiem, potem skrajem pól i łąk do przysiółka Bydlina — Góry Bydlińskie. Koło studni skręcamy w prawo, pod górę, początkowo lasem bukowym, później mieszanym. Znajdując się poniżej leżącego z prawej strony wzgórza (473,0 m npm), skręcamy w lewo na północny zachód. Trawersujemy zbocze. Przez około 1,5 km idziemy regularną leśną dróżką, następnie skręcamy na północny zachód, do połączenia z czarnym Szlakiem Partyzantów Zie¬mi Olkuskiej. Po 300 m szlaki rozdzielają się, maszerujemy w prawo, do zbocza, którym schodzimy w dół, w kierunku północnym. Mijamy szkółkę leśną i dochodzimy do szerokiego, leśnego traktu, który prowadzi ze Złożeńca. Wędrujemy w prawo, na wschód. Przy wysokim, przydrożnym krzyżu (ponowne połączenie z czarnym Szlakiem Partyzantów Ziemi Olkuskiej) skręcamy w lewo. Wąską, leśną drogą szlak wiedzie na północny wschód do Doliny Wodącej, gdzie łączy się z niebieskim Szlakiem Warowni Jurajskich. Wychodzimy z lasu. Z prawej strony zalesione wzgórze Grodzisko (462 m npm), z lewej — widok na otwarty teren z ostańcami, a na wprost Dolina Wodącej.