Szlak Grzmiączki

Z przystanku PKS w Czernej szlak zielony biegnie razem ze znakami żółtymi Szlaku Dolinek Jurajskich. Po kilkunastu minutach towarzyszące nam do tej pory znaki żółte skręcają w prawo, my natomiast idąc dalej prosto dojdziemy do Paczółtowic. Przechodzimy wśród wiejskich zabudowań, mijając m.in. zabytkowy drewniany kościół i przy końcu wsi skręciwszy w prawo znajdziemy się na skraju zbocza doliny Czubrówki (Racławki) — strumienia widocznego po prawej stronie w dole. Schodzimy dróżką na dno doliny, wzdłuż rzeczki przecinamy wieś Racławice. W niewielkim bocznym wąwozie położonym przed Racławicami (od zachodu) znajduje się jaskinia Grzmiączka. Minąwszy drewniany kościółek, chwilą jeszcze podążamy szosą ku Czubrowicom. Tuż przed jej zakrętem w lewo skręcamy w polną drogę ku widocznej z dala potężnej skale. Polna droga prowadzi jej podnóżem do skrzyżowania, na którym skręcamy w lewo. Polami, potem wśród domostw przysiółka Czubrowic, zachowując cały czas ten sam kierunek marszu, wychodzimy na wzniesienie z niedużą skałką. Do wsi Zawada dochodzimy skrajem pól, mijając z lewej strony las. Po wyjściu na asfaltową szosę skręcamy w prawo. Idąc w kierunku Zimnodołu i Witeradowa opuszczamy wieś i obok widocznego z prawej strony niedużego, skalnego pagórka porosłego trawą i krzakami, skręcamy w prawo, a w chwilę później w lewo (północ), w szeroką, piaszczystą drogę leśną. Szlak wiedzie przez las, potem polami pokrywającymi wzniesienie. Dochodzimy do wsi Zederman i obok budynku oznaczonego nr 11 skręcamy w prawo. Przed szkołą skręcamy w lewo, do szosy Olkusz — Kraków i po przejściu kilkudziesięciu metrów w kierunku Krakowa skręcamy ponownie na północ. Dwukilometrowy odcinek drogi, łączącej Zederman z Kosmołowem wiedzie polami obok widocznych zabudowań Zadola Kosmołowskiego. W Kosmołowie skręcamy w prawo i drogą łączącą szosę Olkusz — Kraków z Sułoszową docieramy do czerwonych znaków Szlaku Orlich Gniazd.