Modlnica

Leży na Szlaku Doliny Kluczwody. Wieś w woj. miejskim krakowskim. Przystanek PKS na linii Kraków—Olkusz. Sklepy, szkoła. Najstarsza wzmianka o Modlnicy pochodzi z 1254 r. Zespół kościoła parafialnego św. Wojciecha: Kościół drewniany, fragmenty murowane, z 1553 r. W 1622 r. dobudowano kaplicę św. Anny z kryptą grobową fundatorów kościoła oraz zakrystię, wewnątrz polichromia zaprojektowana przez Włodzimierza Tetmajera (1905) oraz odkryte w 1957 r. cen¬ne malowidła renesansowe z 1562 r. W kaplicy kilka epitafiów. Dzwonnica drewniana z XVIII W. Zespół dworski, obecnie Dom Pracy Twórczej Uniwersytetu Jagiellońskiego: dwór klasycystyczny, murowany, z XVIII w. odbudowany w 1. 1960—1963. W ogrodzie wieżyczka murowana z przełomu XVIII i XIX w. Piękny park krajobrazowy. Leży na Szlaku Zamonitu. Wieś w woj. katowickim. Przystanek PKS — kursy do Zawiercia. Sklep spożywczy.