Parafia Pod Wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krzyżkowicach

Parafia Pod Wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krzyżkowicach istnieje od 1934 roku, kiedy to na działce ofiarowanej przez Jana Bugdoł został wybudowany pierwszy kościół parafialny. 90% kosztów budowy zostało sfinansowane przez parafian, niedobór pokryła gmina kościelna w Krzyżkowicach. Parafia Krzyżkowice została poświęcona w roku 1934, a pierwszym proboszczem parafii został mianowany 10 lutego 1938 roku ksiądz Karol Pilawa.

Msze święte w parafii odbywają się w dni powszednie o godzinie 7:00 oraz 17:00, w niedziele natomiast czterokrotnie: o 7:30, 9:30, 11:00 oraz 16:00. Obecnie proboszczem jest ks. Joachim Glanc – funkcję tę pełni od roku 2015. W parafii udzielane są sakramenty chrztu, bierzmowania, ślubu. Wierni mają możliwość przystąpienia do spowiedzi świętej 30 minut przed każdą mszą świętą odbywającą się w parafii oraz otrzymania sakramentu ostatniego namaszczenia. Odwiedziny chorych odbywają w pierwszy piątek każdego miesiąca.

Istnieje możliwość zamówienia mszy świętej w intencji bliskich oraz przekazania darowizny na cele kultu religijnego. Za każdą darowiznę serdeczne “Bóg zapłać”.