Rezerwat krajobrazowy — Wąwóz Bolechowicki

Znajduje się we wsi Bolechowice, gmina Zabierzów, woj. miejskie krakowskie. Przechodzi tędy Szlak Okrężny wokół Krakowa. Powierzchnia 22,44 ha. Utworzony w 1968 r. Najciekawszym elementem w rezerwacie, widocznym zresztą z daleka, są wspaniałe, typowe dla jurajskiego krajobrazu wrota skalne, o szerokości około 15 m i wysokości 20 m. One to razem z Filarami Pokutników i Abazego, sterczącymi po przeciwnych stronach doliny, stanowią znakomity teren treningowy dla amatorów wspinaczki. Dnem tej niezbyt długiej doliny płynie wartki potok, tworzący bystrza, a w górnej części wąwozu niewielki wodospad. Lasy w rezerwacie są stosunkowo młode, czasem w ich runie znaleźć można jeszcze obuwika i lilię złotogłów. Na skalistych zboczach spotyka się typowe murawy z okazami roślin ciepłolubnych.