Chrzanów

Leży na Szlaku Ziemi Chrzanowskiej. Miasto w woj. katowickim. Stacja PKP na liniach Jaworzno—Szczakowa—Wadowice i Trzebinia—Siersza—Oświęcim. Rozwinięta sieć linii PKS, autobusy komunikacji MPK. Sklepy różnych branż, hotele, restauracje, kawiarnie i bary, szpital miejski, przychodnie, apteki, pogotowie, poczta, PKO, komenda MO, szkoły różnych typów, biblioteka miejska, trzy kina, zakładowe domy kultury. Oddział PTTK i Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK, al. Lenina 39. Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna „Gromada”; ul. Jagiellońska 8. Miejski Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Broniewskiego 4. Liczne zakłady przemysłowe, wśród nich Chrzanowska Fabryka Lokomotyw „Fablok”, Zakłady Materiałów Ogniotrwałych, Wytwórnia Wyrobów Trykotowych „Stella”, Zakłady Górniczo-Hutnicze Chrzanów. W zabytkowym lamusie podworskim przy ul. Mickiewicza 13 znajduje się muzeum — zbiory przyrodnicze, etnograficzne, archeologiczno-historyczne, dział sztuki. Chrzanów istniał już w XII w., wydobywano tu rudę żelaza i ołowiu. W XIII w. najazd Tatarów spustoszył osadę. Zespół kościoła parafialnego: Kościół św. Wawrzyńca, murowany, gotycki z przełomu XIV i XV w. Kaplica północna zbudowana w 1641 r. w stylu barokowym. Kościół rozbudowano w początkach XX w. Dzwonnica z XVIII w. Bożnica murowana w 1. 1784—1786, przebudowana na przełomie XIX i XX w., obecnie magazyn. Lamus dworski zbudowany z kamienia w XVI w., w 1800 r. nadano mu obecny wygląd, przystosowując go na dwór mieszkalny. Obecnie muzeum. Kapliczka na przedmieściu kościeleckim, murowana, z 1837 r. Kilka domów mieszkalnych z początków XIX wieku. Ruiny klasycystycznego pałacu w parku krajobrazowym z XIX w. na terenie Kościelca. Grób żołnierzy polskich, poległych we wrześniu 1939 r. Pomnik Zwycięstwa i Wolności ku czci poległych partyzantów AL i GL. Pomnik Braterstwa i Wdzięczności. W parku Przyjaźni Polsko-Radzieckiej obelisk i groby kilkudziesięciu żołnierzy radzieckich. Liczne tablice, upamiętniające miejsca walki i męczeństwa mieszkańców Chrzanowa.