Szlak Partyzantów Ziemi Olkuskiej

Wędrówkę rozpoczynamy na cmentarzu w Niegowonicach. Znajduje się tu pomnik Powstańców z 1863 r. Szosą Łazy — Niegowonice schodzimy w dół. Koło kościoła spotykamy czarny Szlak Niegowonicki. Idąc nim w lewo można dojść do Rodak -w prawo do Chruszczobrodu. W centrum Niegowonic przecinamy szosę Dąbrowa Górnicza — Ogrodzieniec i maszerujemy na południowy wschód, ul. Kościuszki, Zagrodzką, Chechelską za zabudowania. Szlakiem wiodącym początkowo polami, później lasem dochodzimy do wioski Je- ziorowice. Za wsią, polną, a potem leśną drogą dochodzimy do przysiółka Błojec. Mijamy pomnik, upamiętniający bitwę stoczoną w dniu 16 VI 1944 r. przez oddział partyzancki GL PPS. Leśną dróżką idziemy na wschód. Po przejściu 1,7 km mijamy samotne gospodarstwo, które obchodzimy z prawej strony. Piaszczystą polną drogą dochodzimy do wioski Skałbania. Przechodzimy przez rzekę Centurię. Skrajem lasu, polną drogą idziemy około 1 km na wschód do szosy Chechło-Błędów. Skręcamy w lewo. Z prawej strony dochodzi żółty Szlak Zamonitu, który biegnie z Błędowa. Oba szlaki prowadzą w stronę centrum Chechła. Koło kościoła Szlak Zamonitu odbija w lewo do Hutek Kanek. Szosą dochodzimy do pl. Partyzantów, gdzie znajduje się tablica pamiątkowa, poświęcona ofiarom hitlerowskiego terroru. Koło tablicy szlak skręca z szosy w lewo. Po 3 km polną drogą wchodzimy między zabudowania Rodak. Obok przystanku PKS spotykamy czarny Szlak Niegowonicki. Wychodzimy za zabudowę wsi. Przekraczamy szosę Ogrodzieniec — Klucze. Lasem i polami dochodzimy do Swiniuszki, a zaraz potem do wsi Zelasko. Tu, obok przystanku PKS, spotykamy zielony Szlak Tysiąclecia. Wiej drogą idziemy na północny wschód. Obok kapliczki skręcamy w lewo (północ). Przy ostatnim zabudowaniu zielone znaki prowadzą w lewo do Podzamcza. Nasz szlak przecina sosnowy las, później prowadzi jego okrajem do podnóża Wielkiego Grochowca (486 m npm). Schodzimy na dno piaszczystej, rozległej, rzadko zalesionej kotliny, tzw. Pustyni Ryczowskiej. Przecinamy ją i ponownie wchodzimy w las. Za lasem dochodzimy do szosy Ogrodzieniec — Ryczów. Skręcamy w prawo, a za przystankiem PKS w lewo. Wiejską drogą wśród zabudowań podchodzimy pod górę. Mijamy punkt felczerski i sklep, po czym schodzimy. Za kaplicą znajduje się skrzyżowanie z niebieskim Szlakiem Warowni Jurajskich. Skręcamy w prawo i wychodzimy na odkrytą przestrzeń, do poprzecznej polnej drogi. Szlaki skręcają w lewo (północny zachód). Po 250 m nasz szlak skręca w prawo (południowy wschód). Znaki niebieskie prowadzą do Wolbromia. Znajdujemy się nie opodal strażnicy obronnej w Ryczowie. Skrajem lasu kierujemy się na południe, potem leśną piaszczystą drogą skręcamy na wschód. Wychodzimy z lasu. Na prawo rozległy widok na wzgórze Straszykowa (493,9 m npm), leżące w paśmie Smoleńsko-Niegowonickim. Szlak ponownie wchodzi w las. Po 300 m skręcamy w prawo (południe), później w lewo, na wschód. Nie opodal Ruska Góra (493 m npm) — w latach okupacji hitlerowskiej siedziba partyzantów. Maszerujemy przez rozległą przełęcz między wzniesieniami, z której leśną dróżką schodzimy prosto w dół do doliny. Przecinamy tu leśny trakt Złożeniec — Kwaśniów. Idąc w kierunku południowo-wschodnim, leśną ścieżką trawersujemy pobliskie wzniesienie. Po 700 m skręcamy w lewo (wschód) i podążamy gęstym lasem. Przekraczamy rozdroża, utrzymując dotychczasowy kierunek marszu. Po 400 m za drugim skrzyżowaniem dróg skręcamy w prawo, a zaraz potem w lewo (północ). Podchodzimy pod górę, na płaskie wzniesienie. Z prawej strony widoczne wśród drzew białe skałki. Przecinamy las, dochodzimy do wsi Podlesie. W pobliżu pierwszych zabudowań skręcamy w prawo. Wkraczamy w las. Szerokim traktem podchodzimy, przecinamy górę, kierujemy się na południowy wschód, 500 m dalej skręcamy w lewo (wschód), a potem w prawo. Z lewej strony dołącza Szlak Orlich Gniazd. Podążamy na północny wschód. Po 300 m przy poprzecznej leśnej drodze, znaki czerwone skręcają w prawo, a my wędrujemy w lewo (północ). Wychodzimy z lasu. Schodzimy lewym brzegiem rozległej polany. Ponownie zagłębiamy się w las. Przecinką schodzimy w dół. Mijamy leżącą po lewej stronie gajówkę Strzegowa. Idziemy leśnym traktem, prowadzącym ze Złożeńca.