Bliżyce i Błędów

Bliżyce. Leżą na Szlaku Warowni Jurajskich Wieś w woj. częstochowskim. Przystanek PKS (kursy do Katowic, Kielc, Myszkowa), sklep spożywczy, szkoła. Błędów. Leży na Szlaku Zamonitu Wieś w woj. katowickim. Przystanek PKS (kursy do Będżina, Dąbrowy Górniczej), sklepy spożywcze, schronisko PTSM czynne latem, kościół. Błędów jest doskonałym punktem wypadowym na teren Pustyni Błędowskiej, która obejmuje największy w Polsce obszar lotnych piasków. Położona na północny zachód od Olkusza, między Kluczami, Chechłem i Błędowem, na wyso¬kości 315 m npm. Zalega na obszarze, mającym około 8 km długości i 3—4 km szerokości. Czwartorzędowy piasek jest pochodzenia fluwioglacjalnego. Średnia miąższość piasku — 18 m, największa wynosi 45 m, a jego zasoby oblicza się na około 2,5 mld m. Piaski eksploatowane są na podsadzkę kopalnianą. Przez Pustynię przepływa Biała Przemsza.