Rezerwat Skołczanka i Smoleń

Rezerwat Stepowy — Skołczanka. Położony w Tyńcu, w obrębie miasta Krakowa, przy żółtym Szlaku Twardowskiego. Powierzchnia 36,7 ha. Utworzony w 1957 r. Obejmuje wzgórze wapienne pokryte roślinnością leśną i murawą naskalną, kserotermiezną. Na szczególną uwagę zasługują niezwykle licznie (około 500 gatunków) tu występujące motyle i błonkówki. Wiele z nich jest endemitami. Rezerwat Krajobrazowy — Smoleń. Położony w pobliżu miejscowości o tej samej nazwie, w gmi¬nie Pilica, woj. katowickie. W pobliżu przebiega Szlak Orlich Gniazd i Warowni Jurajskich. Powierzchnia 4,3 ha. Utworzony w 1959 r. Rezerwat chroni ostańce wapienne Góry Smoleń (486 m npm) porośnięte bukowo-grabowo-modrzewiowym lasem.