Szlak Dwóch Kopców

Od węzła szlaków w Cholerzynie idziemy 3 km szosą w kierunku wschodnim do Kryspinowa. Za żwirownią i jej zalanymi wyrobiskami skręcamy w lewo w sosnowy lasek przechodząc obok stylowego budynku, mieszczącego bufet gastronomiczny. W pobliżu znajduje się przystanek MPK. Przekraczamy szosę, kierując się w stronę kamieniołomu, za którym skręcamy w lewo. Przez pola podążamy ku wzgórzu, z widocznymi kopułami Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wzgórze to obchodzimy z lewej strony, wychodząc na drogę prowadzącą w prawo do bram Obserwatorium. Założone w dawnym forcie austriackim „Skała”, dysponuje dziś m.in. widocznym z daleka radioteleskopem, należącym do grupy większych w Europie. Przed nami na wprost widać Tyniec i zakole Wisły, z lewej zaś strony klasztor Kamedułów, stanowiący zabytek najwyższej klasy. Skręcamy w lewo opuszczając drogę, która zaprowadziłaby nas do szosy Katowice — Kraków. Idziemy pięknymi terenami Lasu Wolskiego, przecinając oznakowane różnymi kolorami szlaki spacerowe po Lesie. Mijamy ZOO, kawiarenkę „Baba Jaga” i ul. Poniedziałkowy Dół do¬chodzimy do ul. Starowolskiej, po czym wychodzimy na porosłe brzeziną wzgórze Sikornik. Przed nami Kopiec Koś¬ciuszki, do którego dojdziemy ścieżką spacerową, wiodącą grzbietem Sikornika. Kopiee Kościuszki usypany został w 1. 1820—1823 na wzgórzu błg. Bronisławy. Jego wysokość wynosi 34 m, średnica u podstawy 80 m, u wierzchołka (333 m npm) 8,5 m. W Kopcu umieszczono w urnach ziemię z pól bitewnych Polski i Ameryki, na których walczył Tadeusz Kościuszko. Idziemy piękną al. Waszyngtona obok czerwonych murów austriackiego fortu, zbudowanego po 1848 r. (obecnie Dom Wycieczkowy). Następnie ul. Anczyca i błg. Bronisławy dochodzimy do końca szlaku na Salwatorze.