Rezerwat Leśny — Sokole Góry

Znajduje się koło Olsztyna w woj. częstochowskim. Leży na Szlaku Orlich Gniazd i Warowni Jurajskich. Powierzchnia 215,95 ha. Utworzony w 1953 r. Obejmuje kompleks dziesięciu skalistych, zalesionych wzgórz o wysokości ponad 100 m i tyleż samo jaskiń. Najciekawszy widok na rezerwat rozpościera się z okolic wsi Zrębice: od zachodu Sokola Góra (Sokolica), Kamienna — bardziej na południu, Pustelnica — z wieżą triangulacyjną. Dalej — Puchacz i odosobniona, wysunięta na północ Knieja. Wschodni kraj zajmuje Donica z opadającą na południowy wschód Jodłową Górą oraz Karzełek. Najwyżej położone tereny zajmuje buczyna górska z żywcem dziewięciolistnym w poszyciu. Stoki południowe porasta buczyna ciepłolubna z konwalią majową. U podnóża gór lasy mieszane przechodzą w sosnowe. W lasach puchacze. W jaskiniach żyje aż osiem gatunków nietoperzy z nockiem orzęsionym i nockiem Natterera. Spotykamy tu także wiele reliktowych owadów. Dwa z nich, żyjące w jaskiniach pod Sokolą Górą i Studniskiem, są endemitami, które zachowały się tu z epoki lodowcowej. Najciekawsze jaskinie tego rejonu poznamy idąc czarnym Szlakiem Gór Sokolich.