Filar Pokutników

Ul. Kolejową w prawo, po chwili skręcamy w kierunku mostu na Rudawie. Za nim, brzegiem rzeki idziemy na zachód ku widocznym w oddali zabudowaniom Zielonej Wlk. (2 km) i dalej skałom Bramy Bolechowiekiej. Przechodzimy drogę Brzezinka—Bronowice, po czym skrajem pól, a następnie drogą przez wieś, której środkiem płynie potok mający swe źródła w Dolinie Bolechowiekiej, dochodzimy do Bolechowie. Przebiega przez nie droga Karniowice — Zelków, z której schodzimy w prawo i wkrótce, mijając ostatnie zabudowania wsi, zobaczymy wspaniałe, pionowo wzniesione wrota skalne, stanowiące wejście do doliny Bolechowiekiej. Wchodzimy między skały. Po stronie zachodniej widać długą turnię, zwaną Filarem Pokutników, po przeciwnej zaś Filar Abazego. Piękna szata roślinna, granie skalne, turnie i kominy, źródła i nieduże wodospady nad wijącym się dnem doliny potoku w pełni uzasadniają utworzenie w 1968 r. na obszarze doliny rezerwatu krajobrazowego. Z doliny wychodzimy dnem, a następnie górnym skrajem wąwozu, aż do drogi gruntowej, która wprowadza między zabudowania Zelkowa. Za szkołą dochodzimy do szosy, biegnącej z Bolechowie. Skręcamy w lewo, i idąc przez wieś mijamy krasowe „oczko wodne”. Po 2 km dochodzimy do wsi Wierzchowice. Z prawej strony dołącza Szlak Kluczwody z Krakowa, z którym wspólnie przejdziemy przez wieś. Wcześniej zobaczymy skręcającą w prawo drogę do Białego Kościoła. W centralnym punkcie Wierzchowic znajduje się duże źródło Kluczwody. Przechodzimy obok niego i skręcając w prawo, w drogę gruntową, dochodzimy wkrótce do podnóża dużej grupy skał, wznoszących się na wschodnim zboczu doliny. Znajduje się tu największa na Jurze jaskinia Wierzchowska Górna, która ma korytarze o łącznej długości 640 m. Wiele z nich rozszerzono i pogłębiono w wyniku wybrania osadów podczas prac wykopaliskowych, prowadzonych w 1. 1884—1886 i pod koniec lat sześćdziesiątych bieżącego stulecia. Obecnie jaskinia nie jest udostępniona zwiedzającym. Mijamy skały z prawej strony, ostro skręcamy w prawo, by polnymi ścieżkami dojść do starych łomów wapieni, a kilkaset metrów dalej do wsi Murowni i szosy Kraków— Olkusz. Tutaj kończy się Szlak Kluczwody.