Pilica

Leży na Szlaku Orlich Gniazd. Wieś w woj. katowickim. Przystanek PKS — kursy do Kroczyc, Szczekocina, Wolbromia, Zawiercia, Żarnowca. Sklepy, gospoda, kawiarnia, ośrodek zdrowia, poczta, posterunek MO. Schronisko młodzieżowe, stacje turystyczne. Wieś Pilica istniejąca od początku XIV w., otrzymała w XV wieku prawa miejskie. Położona jest na wysokości 350 m npm; 3 km na południowy zachód znajdują się źródła rzeki Pilicy. Zespół pałacowy: Pałac z 1610 r., przebudowany w 1853 r. i 1876 r. Dwie oficyny z połowy XIX w. Dawna portiernia z XIX w. Fortyfikacje murowo-ziemne, założone przed 1650 r. W parku stare drzewa (lipa Królowej Elżbiety). Kościół parafialny gotycki z 1. 1325—1327 przebudowany w XVII w. W kościele barokowa kaplica Padniewskich i gotycka — Warszyckich. Wyposażenie kościoła barokowe i rokokowe. W kościele epitafia i nagrobki. Dzwonnica murowa¬na, późnobarokowa z końca XVIII w., w niej stare dzwony z 1533, 1770 i 1771 r. Dawny kościół ks. Marków z XVI w., obecnie ruina. Kościół szpitalny św. Jerzego z 1630 r., przebudowany w 2 połowie XIX w., wnętrze późnobarokowe. Kościół i klasztor Reformatów, z 1746 r. Znajdują się tu epitafia z XVIII w. i obrazy Czechowicza. Dziedziniec odpustowy z bramą i kaplicami, z 2 połowy XVIII w. Kaplica w ogrodzie klasztornym, murowana z 1846 r.