Podzamcze

Skrzyżowanie szlaków: Orlich Gniazd, Zamonitu, Tysiąclecia, Warowni Jurajskich. Wieś w woj. katowickim. Przystanek PKS — kursy do Ogrodzieńca, Pilicy, Wolbromia, Zawiercia. Stacje turystyczne PTTK, schronisko PTSM, restauracja, sklepy. Zamek z XIV w., rozbudowany w 1. 1530—1560, zniszczony w czasie wojen szwedzkich. Zachowane fortyfikacje, liczne detale kamieniarki renesansowej i barokowej. Jedna z najokazalszych i najbardziej malowniczych ruin, konserwowana w 1. 1963—1973, zagospodarowana turystycznie. Warownia w Podzamczu była przedmiotem wielkiego zainteresowania Aleksandra Janowskiego, współzałożyciela (1906 r.) Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Wizerunek zamku, wraz z herbami Warszawy, Krakowa i Poznania stanowił element odznaki PTK. Na murach zamku umieszczono tablicę, poświęconą Aleksandrowi Janowskiemu.