Rezerwat Leśny — Góra Chełm

Położony jest w pobliżu miejscowości Hutki Kanki w gminie Ogrodzieniec, woj. katowickie. Przez teren rezerwatu przebiega zielony Szlak Tysiąclecia, a w pobliżu żółty Szlak Zamonitu.Powierzchnia 12 ha. Utworzony w 1957 r. Znajduje się tu naturalne stanowisko lasu bukowego z domieszką jodły i jaworu (wiek drzew 80—150 lat), otoczone borem sosnowym, liczącym 60—100 lat. Szczyt góry (358 m npm.) stanowią wapienne skały.